INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

  1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Alicja Lidia Wentland

Przewodniczący Komisji

2.

Arleta Maria Bekas

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Wiesława Chmiel

Członek Komisji

4.

Krystyna Mietlicka

Członek Komisji

5.

Leszek Mikołajewski

Członek Komisji

6.

Justyna Anna Roszyk

Członek Komisji

7.

Wojciech Kazimierz Scheffs

Członek Komisji

8.

Bartosz Paweł Wanecki

Członek Komisji

9.

Marian Sylwester Zaryczny

Członek Komisji

  1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie mieści się:

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, tel. 614778194

  1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

29.02.2024 r. 11:00 - 15:00
01.03.2024 r. 11:00 - 15:00
02.03.2024 r. 8:00 - 12:00
04.03.2024 r. 10:00 - 16:00
11.03.2024 r. 15:00 - 16:00
14.03.2024 r. 13:00 - 16:00

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

/-/ Alicja Lidia Wentland