POSTANOWIENIE NR 184/2024

Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia co następuje:

§1.

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Gnieźnie, w Słupcy, w Śremie, w Środzie Wielkopolskiej, we Wrześni, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 5.

§2.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 6 do nr 37.

§3.

 1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II.
 2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie II

 /-/Bogdan Wincenty RADECKI

             

Załącznik nr 34

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo:

 1. Arleta Maria Bekas, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Witkowo
 1. Wiesława Chmiel, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Ćwierdzin
 1. Krystyna Mietlicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Małachowo-Złych Miejsc
 1. Leszek Mikołajewski, zgłoszony przez KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA GMINY WITKOWO, zam. Ruchocinek
 1. Justyna Anna Roszyk, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA WITKOWA 2024, zam. Witkowo
 1. Wojciech Kazimierz Scheffs, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo
 1. Bartosz Paweł Wanecki, zgłoszony przez KWW NOWE ROZDANIE WITKOWO, zam. Skorzęcin
 1. Alicja Lidia Wentland, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Strzyżewo Witkowskie
 1. Marian Sylwester Zaryczny, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo