POSTANOWIENIE NR 369/2024

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 368/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 maja 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie II

/-/Bogdan Wincenty RADECKI

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 369/2024 Komisarza Wyborczego

w Koninie II z dnia 20 maja 2024 r.

Gm. Witkowo

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie (sala widowiskowa), ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo

Termin: 27 maja 2024 r. o godz. 15:00