INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 13 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Witkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 maja 2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 1,

- Nr 7, w liczbie 3,

- Nr 8, w liczbie 1,

- Nr 9, w liczbie 3,

- Nr 10, w liczbie 1,

- Nr 11, w liczbie 1,

- Nr 12, w liczbie 1,

- Nr 13, w liczbie 1,

- Nr 14, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo – sala nr 1.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie II

/-/ Bogdan Wincenty RADECKI