21 października  br. odbyła się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada podjęła uchwałę Nr XXIII/178/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Zdjęcie z sesji Rady Miejskiej w Witkowie

Zmiany w budżecie wynikały z wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.