Ukraina,flaga
Wariant A:
Jeśli uchodźcy nie oczekują zapewnienia noclegu i wyżywienia wystarczy, że zgłoszą się do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie i zarejestrują swój pobyt zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi...

XXXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie

24 lutego br. odbyła się kolejna, XXXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz sprawozdań poszczególnych Przewodniczących Komisji z działalności Komisji...

woda-licznik

Od 1 marca 2022 roku nastąpi zmiana sposobu płatności za wodę i ścieki. Informujemy, że utworzono indywidualne numery rachunków bankowych służące do dokonywania wpłat za wodę i ścieki. Indywidualny numer rachunku został...

Komisja

Dobiegł końca termin składania wniosków w związku z nagrodami finansowymi dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Nagrody określa przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała NR XXXIV/277/2021 z dnia...

Zakończenie powstania2022

103 lata temu, 16 lutego 1919 r., w Trewirze państwa zwycięskiej Ententy podpisały z niemiecką Republiką Weimarską traktat rozejmowy, przedłużający traktat podpisany 11 listopada 1918 r. w Compiègne. Jednym z...

Tymek1

Tłumy mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo oraz przyjezdnych uczestniczyły w  Strażackim Pikniku Morsów dla Tymka, który odbył się 13 lutego na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Celem przedsięwzięcia była...

Przewozy2022

W 2021 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2022 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na...

Spółkiwodnewalne

10 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie. Przewodniczącym Walnego Zebrania został wybrany Janusz Tomczak, a Sekretarzem Tomasz Wędzikowski. Sprawozdanie...