w wazny komunikat 1gggg

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących...

w dsc 1845sssa

30 marca br. odbyła się kolejna, LII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

Z funkcjonowaniem jednostek OSP działających na terenie Gminy i Miasta...

w 1058waafasss

Gmina i Miasto Witkowo, jako jeden z jedenastu członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno podpisała list intencyjny w sprawie wyboru projektów do Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna...

w 92qw22r

23 marca br. miało miejsce w naszej gminie wyjątkowe i znaczące wydarzenie oświatowe. Przedszkole Miejskie ,,Bajka" w Witkowie pod przewodnictwem Pani Dyrektor - Iwony Piórkowskiej było organizatorem Narady Wizytatorów...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i windykacji należności

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (umowa o pracę w wymiarze pełnego...

„Trenuj z wojskiem wiosna-lato”

Rozpoczyna się kolejna – 3 edycję projektu „Trenuj z wojskiem” – tym razem pod hasłem „Trenuj z wojskiem wiosna-lato”. To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego chętnego Polaka. Szkolenia odbywają...

w dsc 1309se

18 i 19 marca Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie opanowali miłośnicy zimnych kąpieli. Wszystko to w ramach I Wielkopolskiego Złotu Morsów zorganizowanego przez „Morsy Witkowo”, firmę „ProEvents Damian Siwiński” oraz...

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gmina i Miasto Witkowo w latach 2019-2020

Informujemy, że osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie, użytkownicy wieczyści oraz użytkownicy ogródków działkowych na terenie Gminy i...