w dsc 5794

4 lutego br. odbyło się zebranie Kapituły Plebiscytu Sportowiec Roku, która wybierała swoich laureatów.

W jej skład wchodzą: Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Joanna Budzyńska, Marlena Trzcińska – pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, Krzysztof Chołodecki, Czesław Nowaczyk, Paweł Piniarski, Krzysztof Nowiński – nauczyciele wychowania fizycznego, Tomasz Radacz – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz Hubert Lisiak – przedstawiciel Witkowskiej Ligii Halowej.

Kapituła zapoznała się ze zgłoszonymi laureatami, omówiono poszczególne kategorie oraz dokonano oceny i wyboru osób, które szczególnie zasługują na wyróżnienie.

Trudnych decyzji było wiele, chociaż w wielu miejscach członkowie byli zgodni. Kolejne spotkanie odbędzie się 17 lutego br.