w img 5631

13 grudnia podczas spotkania Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Witkowie nastąpiło oficjalne wręczenie sprzętu ratowniczego zakupionego przez Gminę i Miasto Witkowo w ramach realizacji projektu pn. „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo”. Zadanie obejmowało zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Witkowa, Mielżyna, Skorzęcina i Wiekowa. Łączny koszt zadania to kwota 28 540,50 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 20 000,00 zł.

w img 5624

Dla przypomnienia 21 listopada br. Marian Gadziński - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę o udzielenie dotacji na wsparcie tego przedsięwzięcia.

image001

W ramach zadania zakupiono: zbiornik 13 000 l z osprzętem, kurtynę wodną 75, 2 szt. przełącznika 110/75, 2 szt. zaworów 110, smok ssawny 110, rozdzielacz 52/2x52, który trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. Turbowentylator został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie. OSP w Skorzęcinie otrzymała piłę ratowniczą, a Ochotnicza Straż Pożarna w Wiekowie motopompę pływającą.