w stan wojenny

13 grudnia 1981 r. na podstawie dekretu Rady Państwa wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju. Na ulicach miast pojawiły się czołgi i wojsko. Rozległy się strzały do demonstrantów, wprowadzono godzinę milicyjną, a do więzień trafiali działacze opozycji.

Od tych tragicznych wydarzeń minęło 38 lat. Jest to jedna z najczarniejszych dat w historii naszego kraju.

Pamiętamy!