w img 2406

19 września odbyła się kolejna, XII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik powitał uczestników sesji, a w szczególności zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta – Marka Wiatrowskiego. Następnie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta oficjalnie przedstawił swojego Zastępcę oraz wyraził przekonanie, że współpraca będzie układać się dobrze.

w img 2408

w img 2422

Rada wysłuchała następujących informacji: informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, sprawozdania Burmistrza z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Witkowo” za lata 2017-2018, informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komendanta Komisariatu Policji na temat przebiegu sezonu letniego.

Rada podjęła następujące uchwały:

– uchwałę Nr XII/86/2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.;

– uchwałę Nr XII/87/2019 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców we wsi Królewiec;

– uchwałę Nr XII/88/2019 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

– uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 153, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

– uchwałę Nr XII/90/2019 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

– uchwałę Nr XII/91/2019 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.

Kolejna sesja planowana jest na dzień 21 listopada 2019 r.