w img 2367

Dzisiaj w godzinach popołudniowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z Wnioskodawcami zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok.

Spotkanie miało na celu ustalenie kolejności zadań na karcie do głosowania, po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej.

w img 2373

Do dalszego etapu zakwalifikowały się wszystkie złożone propozycje, które w wyniku losowania zostały oznaczone następującymi numerami:

 1. „Sportowo, rekreacyjnie i funkcjonalnie”

Projekt obejmuje zakup elementów małej architektury oraz wyposażenia dla 5 sołectw z terenu naszej gminy. W Ćwierdzinie, Kamionce, Skorzęcinie i Sokołowie planowany jest zakup altanek rekreacyjnych, grilli i urządzeń fitness. W Ostrowitem Prymasowskim planowany jest zakup namiotu, stołów cateringowych i ławek, z których korzystać będą także mieszkańcy pozostałych sołectw oraz zmywarki, warnika i piłek do gry w piłkę nożną. Szacunkowy koszt tego projektu to ok. 100 000,00 zł.

 1. „Tężnia solankowa”

Projekt obejmuje urządzenie tężni solankowej i stworzenie strefy relaksu dla mieszkańców i turystów. Instalacja tężni będzie się składała z trzech podstawowych elementów:

– instalacji hydraulicznej,

– instalacji elektrycznej,

– instalacji uzdatniania i dezynfekcji. Planowana lokalizacja tężni to teren przy ul. Słonecznej, w sąsiedztwie stawku „Kubuś”, a szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 100 000,00 zł.

 1. „Tor rowerowy typu DIRT PARK”

Projekt obejmuje zaplanowanie, zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie toru rowerowego, umożliwiającego wykonywanie ewolucji rowerowych na terenie „Strzelnicy” przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie. Szacunkowy koszt tego zadania to kwot ok. 80 000,00 zł.

 1. „Rekreacja i bezpieczeństwo na wsi”

Projekt składa się z dwóch części: rekreacyjnej i części dotyczącej bezpieczeństwa. Część rekreacyjna obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i altany drewnianej dla sołectwa Strzyżewo Witkowskie, zakup i montaż stołu do tenisa lub urządzenia siłowni zewnętrznej, piłkochwytów i ławek ogrodowych dla sołectwa Jaworowo oraz modernizację boiska sportowego w Mąkownicy.

Część dotycząca bezpieczeństwa dotyczy zakupu i montażu solarnych lamp ledowych oraz opłotowania placu zabaw w Ruchocinie, opłotowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy i w Mielżynie oraz utworzenie miejsc postojowych przy cmentarzu w Mielżynie.

Koszt tego projektu to ok. 100 000,00 zł.

 1. „Rozbudowa skateparku. Budowa boiska do streetbala oraz toru do jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach”

Projekt obejmuje doposażenie skateparku, montaż kolejnych przeszkód, budowę boiska do koszykówki ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 14 x 15 m wraz z ogrodzeniem z siatki piłkochwytowej oraz budowę toru do jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach, o szerokości 2,0 m i długości 100,0 m. Koszt tego zakresu prac to również kwota 100 000,00 zł.

 1. „Zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza w Witkowie”

Projekt obejmuje doposażenie terenu Ogródka Jordanowskiego w Witkowie, przy ul. Mickiewicza. W ramach planowanych robót zastanie wykonany następujący zakres prac:

– wymiana lamp oświetleniowych,

– zainstalowanie monitoringu,

– montaż urządzenia sprawnościowego dla dzieci,

– zainstalowanie urządzeń street workout. Koszt planowanych prac to ok. 100 000,00 zł.

budzet obywatelski 2019 logo

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 23 września do 8 października 2019 r.

Karty do głosowania mogą zostać przekazane w następujący sposób:

 1. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:
 • • Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,
 • • Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,
 • • Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,
 • • Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,
 • • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47,
 • • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, Budynek A i Budynek B.
 • • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,
 • • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.
 1. przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,
 2. drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok.

Zespół Programowy