5  września br. odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

w img 2291

Rada podjęła następujące uchwały:

– uchwałę Nr X/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

– uchwałę Nr X/81/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

– uchwałę Nr X/82/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

– uchwałę Nr X/83/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie organu wykonawczego Gminy i Miasta Witkowo.