21 maja odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie postępowania konkursowe na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

sp 2

Powołane przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Komisje Konkursowe na podstawie złożonych ofert i rozmów z każdym z kandydatów, dokonały merytorycznej oceny. Ocenie podlegały w szczególności przedstawione przez kandydatów koncepcje funkcjonowania i rozwoju placówki.

sp 1

W wyniku postępowań konkursowych dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie został Pan Marian Łukowski, a dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie została Pani Bernadetta Nowak.

Gratulujemy.