w img 7606

17 maja br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę z Janem Popławskim, pełnomocnikiem firmy ELEONORA POPŁAWSKA "ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY BUDOWNICTWA POPŁAWSKI" z Poznania. Wykonawca będzie realizował inwestycję gminną pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie”. W ramach zadania zostanie przebudowany i rozbudowany budynek mieszkalno – usługowy na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 4.

w img 7604

Prace budowlane będą wykonywane do końca czerwca 2020 r.