sesja2 3

28 marca odbyła się kolejna, V sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz informacji Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego. Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku  OSP i Komendant Miejsko Gminny ZO OSP Witkowo zapoznali zebranych z funkcjonowaniem jednostek OSP działających na terenie Gminy i Miasta.

sesja2 1

sesja1

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr V/52/2019 dotyczącą ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie i Mieście Witkowo;

- uchwałę Nr V/53/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Witkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

- uchwałę Nr V/54/2019 dotyczącą określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;

- uchwałę Nr V/55/2019 w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2019 roku;

- uchwałę Nr V/56/2019 zmieniającą uchwałę Nr XXIV/219/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;

- uchwałę Nr V/57/2019 dotyczącą projektu pn.: „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego”;

- uchwałę Nr V/58/2019 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo ustalania opłat i cen za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin;

- uchwałę Nr V/59/2019 zmieniającą uchwałę Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych;

- uchwałę Nr V/60/2019 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr V/61//2019 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.

sesja2 2

too

Na koniec sesji Burmistrz, Radni, Sołtysi i  Przewodniczący Zarządów Osiedli uroczyście pożegnali p. Halinę Koźniewską długoletniego pracownika Biura Rady, która z końcem marca odchodzi na zasłużoną emeryturę. Powitano również p. Edytę Pawlaczyk, która objęła to stanowisko.

Kolejna sesja planowana jest na 18 kwietnia 2019 r.