Turniej Wiedzy Pożarniczej „Witkowo 2019”

14 marca na szczeblu miejsko-gminnym zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej rozpoczął Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Witkowie – dh Marian Łukowski, witając przybyłą młodzież, opiekunów i gości, m.in. byłego Prezesa OSP Witkowo druha Zygmunta Schadego.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Witkowo 2019”

Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie – Marian Gadziński, przybliżając cele Turnieju. Do eliminacji miejsko-gminne przystąpiło 29 osób zgłoszonych przez szkoły i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Witkowa. Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: st. ogn. Mariusz Janowicz przedstawiciel KP PSP w Gnieźnie jednocześnie Komendant Gminny OSP, druh Michał Majchrzak – Wiceprezes OSP Witkowo, druh Łukasz Gromadziński Z-ca Naczelnika OSP Witkowo oraz Jolanta Barańska pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. Turniej składał się z 2 części: testu pisemnego i pytań ustnych. Test pisemny zawierał 20 pytań dla poszczególnych grup. Do finału zakwalifikowało się po 3 zawodników z każdej grupy.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Witkowo 2019”

Za najlepszego zawodnika w grupie I (klasy I-VI szkoły podstawowe) uznano Nikodema Lisa ze Szkoły Podstawowej nr 2, II miejsce wywalczył Damian Marciniak, III miejsce Mikołaj Kozłowski obydwaj reprezentowali Niepubliczną Szkołę Podstawową z Gorzykowa.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Witkowo 2019”

W II grupie (uczniowie klasy VII, VIII SP oraz gimnazjum klasy III) I miejsce zajął Dominik Łukowski, II miejsce Marta Michalska, III miejsce Julia Olszewska wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Witkowo 2019”

W III grupie (szkoły ponadgimnazjalne) I miejsce zajął Mateusz Krause MDP Witkowo, II miejsce Damian Tomczak MDP Witkowo, III miejsce Michalina Wabińska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Wszelkich wyjaśnień związanych z pytaniami udzielił Mariusz Janowicz. Tradycyjnie autorem pytań był Tomasz Kuliński.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Witkowo 2019”

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. Nagrody wręczył Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz Marian Łukowski. Towarzyszyli im członkowie Komisji Sędziowskiej.

Na zakończenie Turnieju głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta, który życzył zwycięzcom dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym. Słowa podziękowań skierował również do opiekunów, którzy przygotowywali młodzież do turnieju.

Organizatorzy składają podziękowania za pomoc przy organizacji Turnieju strażakom z OSP Witkowo.