7 stycznia rozpoczęły się zajęcia informatyczne dla Seniorów 65+ z terenu Gminy i Miasta Witkowo w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”

Zajęcia grupowe na poziomie podstawowym obejmują 15 spotkań tematycznych (średnio po 4 h dziennie, 2 razy w tygodniu), łącznie 60 h. W założeniu projekt ma przyczynić się do zaktywizowania Seniorów w zakresie technologii informacyjnych. Realizatorem projektu jest Fundacja Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. 

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”