w img 5548

Dzień po zakończeniu oficjalnych uroczystości upamiętniających 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w przerwie sesji Rady Miejskiej w Witkowie miało miejsce odsłonięcie tablicy zawierającej historyczny wykaz członków Bractwa Strzeleckiego działającego w Witkowie w latach 1834-1939.

Tablica została posadowiona na terenie Parku Miejskiego „Strzelnica” w pobliżu marmurowego kamienia upamiętniającego działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie.

w img 5551

W uroczystości udział wzięli  m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – Bogusław Mołodecki, radni i sołtysi z terenu Gminy i Miasta Witkowo, bracia kurkowi oraz zaproszeni goście.

w img 5559

Pamiątkowa tablica zawiera nazwiska, imiona i profesje braci kurkowych na przestrzeni działalności Bractwa. Wyszczególniono wśród nich tych braci kurkowych, którzy byli także Powstańcami Wielkopolskimi.

Uroczystości towarzyszyły salwa honorowa, okolicznościowe wystąpienie i złożenie kwiatów.