Z wielkim poruszeniem przyjęliśmy wiadomość o wypadku w kopalni w Karwinie i śmierci m.in. polskich górników.

W tych bolesnych i tragicznych chwilach wyrażamy Rodzinom i Bliskim Ofiar tragedii nasze najgłębsze współczucie. Łączymy się z Nimi w żalu i wręcz niewypowiedzianym bólu.

Tragedia w Karwinie

W związku w tragicznym wypadkiem w Karwinie zgodnie z decyzją Prezydenta RP, 23 grudnia ogłoszony został Dniem Żałoby Narodowej.

W imieniu witkowskiego samorządu,
Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo