w img 5203

18 grudnia odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postepowania egzaminacyjnego złożyła Agnieszka Boruta – nauczyciel języka angielskiego zatrudniony w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie.

Powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Komisja Egzaminacyjna w składzie Łukasz Scheffs – Przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego, Sława Mrożek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Ewa Skrzypska – Dyrektor placówki, Monika Kropaczewska-Kasprzak, Maciej Plesiński – eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej przeprowadziła egzamin, podczas którego nauczyciel prezentował swój dorobek zawodowy oraz odpowiadał na pytania Komisji. Członkowie Komisji jednogłośnie uznali, że Pani Agnieszka zdała egzamin, i w ten sposób zdała egzamin na nauczyciela mianowanego. Gratulujemy.