w dsc 1260

14 grudnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie. W trakcie tego właśnie posiedzenia nastąpiło przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP z terenu gminy Witkowo. Stało się to możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy i Miasta Witkowo”. W uroczystości przekazania tego sprzętu brali udział:

- Andrzej Kwapich – Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

- Artur Spychała – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Gnieźnie,

- Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie,

- Paweł Lisiak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Rolnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie,

- Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo,

- Łukasz Scheffs – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

oraz członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, a także prezesi i naczelnicy poszczególnych OSP z terenu Gminy.

w dsc03438

w dsc03441

w dsc03478

Dofinansowanie na zakup nowego sprzętu dla jednostek OSP pochodziło z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania wyniosła 39 510,90 zł (cała wartość zadania to kwota 39 910,00 zł). Środki te zostały przydzielone dla 5 jednostek OSP. Zgodnie z założeniami dysponenta funduszu pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia przede wszystkim do ratownictwa medycznego i drogowego.

W trakcie spotkania słowa uznania, za pozyskanie tego i dodatkowego wsparcia, skierowane zostały do wszystkich obecnych przedstawicieli lokalnego samorządu. Następne po omówieniu spraw bieżących i ustaleniu harmonogramu zebrań sprawozdawczych poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy za 2018 rok odbyło się spotkanie opłatkowe.