osp1 5

1 grudnia w trakcie obchodów Dnia Seniora doszło do przekazania łodzi ratunkowej z wyposażeniem i uzbrojeniem wraz z przyczepą do jej transportu.

Zakup tego sprzętu nastąpił w ramach projektu pn. „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie”.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 13 182,00 zł.

osp1 1

osp1 2

osp1 3

Uroczyste przekazanie łodzi ratunkowej miało miejsce w Sali OSP Witkowo w trakcie obchodów Dnia Seniora.

W przekazaniu łodzi i Dnia Seniora uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz Scheffs, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie – Piotr Jóźwik, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie – Marian Łukowski oraz członkowie OSP Witkowo.

osp1 4

Fot. Dominika Grzeszkowiak

WFOŚiGW w Poznaniu

www.wfosgw.poznan.pl