W dniu dzisiejszym Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo dokonał odbioru łodzi ratunkowej z wyposażeniem i uzbrojeniem wraz z przyczepą do jej transportu.

osp1 2

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie”.

osp1 1

w img 3623

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 13 182,00 zł.   

Oficjalne przekazanie OSP Witkowo po dokonaniu wszelkich formalności wkrótce.

WFOŚiGW w Poznaniu

www.wfosgw.poznan.pl

Zapraszamy do galerii