26 marca br. odbyła się ostatnia w kadencji 2018-2024, XLV sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

w dsc 2135hhh

Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz  Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo za lata 2022 – 2023. Z działalnością Szpitala Chrztu Polski w latach 2019 - 2024 zapoznali zebranych Grzegorz Sieńczewski Dyrektor Szpitala oraz Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

w dsc 1935fff

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr LXV/467/2024 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo;

- uchwałę Nr LXV/468/2024 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- uchwałę Nr LXV/469/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 547/1 w mieście Witkowo;

- uchwałę Nr LXV/470/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 65/18 w mieście Witkowo;

- uchwałę Nr LXV/471/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Witkowo;

- uchwałę Nr LXV/472/2024 w sprawie powierzenia w 2024 roku Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt – prowadzenia schroniska dla zwierząt;

- uchwałę Nr LXV/473/2024 w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2024 roku;

- uchwałę Nr LXV/474/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2024-2034;

- uchwałę Nr LXV/475/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

w dsc 1927ffff

Uczestnicy ostatniej sesji wysłuchali sprawozdań: Burmistrza z działalności w okresie kadencji oraz Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji, z pracy Rady i Komisji w okresie kończącej się kadencji 2018-2024. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za współpracę Burmistrzowi i jego Zastępcy, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta, Sołtysom, Przewodniczącym Zarządów Osiedli, jednostkom organizacyjnym Gminy, zakładom pracy, indywidualnym przedsiębiorcom, Radnym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego duchownym: Hubertowi Nowakowi – Proboszczowi Parafii św. Mikołaja w Witkowie oraz Robertowi Krzysztofiakowi – Proboszczowi Parafii pw. NMP Królowej Polski w Witkowie.

w dsc 2054ggg

Na koniec sesji Dyrektorzy Placówek Oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, Radni, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli podziękowali Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie za wieloletnią współpracę, który z końcem kadencji odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia: www.witkowo.pl/galeria/event/OstatniasesjaRadyMiejskiejwWitkowiewkadencji2018-2024