15 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo. Przewodniczącym Walnego Zebrania został wybrany Tomasz Wędzikowski a Sekretarzem Franciszek Manuszak. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej Witkowo i informację z wykonania planu konserwacji i budżetu GSW Witkowo za 2023 rok złożył Ryszard Nowakowski - Prezes GSW Witkowo. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał Krzysztof Wiącek.

Następnie Delegaci GSW Witkowo udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2023.

Delegaci ustalili także składkę członkowską na 2024 rok w wysokości 29,00 zł na rzecz Gminnej Spółki Wodnej od rolników - od 1 ha gruntów zmeliorowanych powierzchni gruntów rolnych w formie zobowiązania pieniężnego oraz w wysokości 7,00 zł udziału własnego od 1 ha zmeliorowanego.

W Walnym Zgromadzeniu wzięli udział:

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie Pan Marian Walczak;

Przedstawiciel PGW „Wody Polskie” Pan Jacek Kowalewski;

Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Pan Janusz Winiarski;

Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Pani Natalia Kamieniarz;

Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy Krystyna Rogowska;

Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Niechanowie – Leszek Dratwiak.

walne2024pnghhh