W ostatnim czasie na cmentarzu parafialnym w Ostrowitem Prymasowskim za zgodą księdza proboszcza Jana Dobrzyńskiego usytuowany został obelisk upamiętniający zmarłych podczas epidemii cholery w połowie XIX wieku. Na znajdującej się tam pamiątkowej tablicy widnieje następujący napis:

„Pamięci zmarłych w czasie epidemii cholery w połowie XIX w. pochowanych na pobliskich polach z dala od tego cmentarza. Módlmy się za nich. Ostrowite Prymasowskie 2023 r.".

Pomysłodawcą inicjatywy był Kazimierz Bruch, pochodzący z Ostrowitego Prymasowskiego, obecnie zamieszkały w Witkowie. Wykonanie tablicy sfinansował Samorząd Gminy i Miasta Witkowo, natomiast okazały kamień (620 kg) wraz z transportem i ułożeniem go w odpowiednim miejscu zapewnili: Tomasz Janas - Radny Rady Miejskiej w Witkowie oraz Stanisław Janas – Sołtys miejscowości Gaj. Koszty związane z pozostałymi pracami oraz materiałami pokryli: Kazimierz Bruch oraz Dariusz Ciesielczyk.

w dsc 5361dsss

Główny inicjator przedsięwzięcia dziękuje wszystkim tym osobom, którzy przyczynili się do realizacji jego pomysłu.

Do Polski zaraza cholery po raz pierwszy dotarła za sprawą wojsk rosyjskich podczas powstania listopadowego (1830). Chorobą tą można było się zarazić chociażby przez skażoną wodę, żywność oraz kontakt z chorym. Najczęstszymi objawami były wymioty, biegunka, skurcze brzucha, czy odwodnienie. Zmarłych chowano zwykle z dala od zabudowań, okrywając ich słomą czy szmatami. Pogrzeby odbywały się w bardzo wąskim gronie, najczęściej bez obecności rodziny. Szacuje się, że na całym świecie zabrała życie nawet 100 milionom osób.

w dsc 5351ss