„Sekret sukcesu leży w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej” – słowa Henrego Forda stały się mottem przewodnim Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami. 2 lutego w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka na zaproszenie Samorządu Witkowa odpowiedziało ponad stu przedstawicieli firm działających na Ziemi Witkowskiej.

w dsc 25hhh

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń zarówno w zakresie planów rozwoju Gminy, jak i działań związanych z aktywnością przedsiębiorców.

w dsc 5401mm

Ważnym punktem piątkowego wydarzenia było wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego, który przybliżył funkcjonowanie Samorządu oraz podsumował inwestycje zrealizowane w 2023 roku.

w dsc 17tt

Następnie strukturę budżetu na 2024 rok i wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2034 przybyłym gościom zaprezentowała Monika Michalak-Plewako – Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo. Część prelekcyjną zwieńczył Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, który podjął temat planów inwestycyjnych na obecny rok oraz omówił strategię rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030.

w dsc 5396sss

w dsc 26ggg

 

W ramach wytchnienia do świata muzyki uczestników przeniósł duet muzyczny – Katarzyna Wieczorek (śpiew) i Jacek Skowroński (piano).

w dsc 5435 1gg

Piątkowy wieczór był okazją do budowania dobrych relacji przedsiębiorców z samorządem oraz wyznaczania nowych celów na rozpoczynający się rok.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia: www.witkowo.pl/galeria