27 stycznia 2024 roku w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,  w którym uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Eugeniusz Grzeszczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Gnieźnie Jacek Kowalski, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Poznaniu Mariusz Roga, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie Marta Kacprzycka, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Łukasz Grabowski, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie Piotr Jóźwik, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu gnieźnieńskiego, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, lokalni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni oraz delegacje reprezentujące Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

w dsc 4080ffff

Przed rozpoczęciem uroczystości uczczono minutą ciszy pamięć druhów, którzy odeszli „na wieczną wartę do św. Floriana”. Gości przywitał dh Jacek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Gnieźnie wraz z gospodarzem uroczystości Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo Marianem Gadzińskim. To wydarzenie było też okazją do przekazania podziękowań, wręczenia odznaczeń honorowych i medali okolicznościowych dla samorządowców i strażaków. Na początku uroczystości Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Eugeniusz Grzeszczak wraz z Posłem Tadeuszem Tomaszewskim i Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Jackiem Kowalskim uhonorowali Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego Odznaką Honorową „SEMPER VIGILANT” za długoletnią działalność samorządową na rzecz rozwoju i umacniania OSP. „Medal Milenijny” odebrał Burmistrz Gminy i Miasta Czerniejewo Tadeusz Szymanek oraz Prezes OSP Witkowo Sebastian Zamiara i Prezes OSP Mielżyn Artur Dobrychłop.

w dsc 4146fff

w dsc 4060fff

W ramach projektu Pierwszy Ratownik zostały wręczone certyfikaty strażakom ochotnikom z powiatu gnieźnieńskiego, śremskiego, słupeckiego, którzy ukończyli kurs ratownik-medyczny. Część oficjalna zakończyła się występem dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie.

w dsc 4221fff

w dsc 4190ggg

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału Powiatowego ZOSP RP za rok 2023, które przedstawił dh Piotr Dzięcielak – Sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie. Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków Ksiądz Jacek Orlik. Na zakończenie Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński wraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie dh Jackiem Kowalskim wręczyli uczestnikom drobne upominki i zaprosili na wspólne spotkanie przy kawie.