W listopadzie br. na terenie Gminy Witkowo wykonano nasadzenia nowych drzew w Witkowie, Skorzęcinie i Gorzykowie. Łącznie posadzono 76 drzew gatunku lipa, klon i jarzębina.

Drzewa posadzono w Witkowie na terenie zieleni miejskiej przy ul. Gnieźnieńskiej, ul. Wojska Polskiego, ul. Jana Pawła II i przy placu zabaw przy ul. Dworcowej, a także na terenach wiejskich przy ścieżce rowerowej w Skorzęcinie i na terenie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie.

Drzewa zostały opalikowane, przygotowane do podlewania, a w niektórych miejscach dodatkowo zabezpieczone siatką przed zwierzętami. Prace związane z sadzeniem drzew wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

drzewahhhh

Drzewa wraz z palikami zakupiono od Gospodarstwa Ogrodniczo-Szkółkarskiego Bolesław Łakomski z Sompolna za kwotę 22.267,80 zł.

Nowe nasadzenia przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego, w tym poprawy bytowania pszczół i zachowania równowagi przyrodniczej oraz poprawią walory estetyczne terenów ogólnodostępnych. Ponadto drzewa wpływają korzystnie na regulację temperatury powietrza oraz jego oczyszczanie z zanieczyszczeń, ograniczanie spływu wód powierzchniowych i ograniczenie hałasu, jak również walory krajobrazowe.