„Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji. Im bardziej złożony staje się świat, tym i my musimy być bardziej kreatywni, aby sprostać jego wyzwaniom” – cytat z książki „Oblicza umysłu” Kena Robinsona stał się mottem przewodnim rozpoczętego 9 listopada studenckiego konkursu urbanistycznego pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania ulic Poznańska i Stary Rynek w Witkowie”. Organizatorami przedsięwzięcia zainaugurowanego w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka są: Samorząd Gminy i Miasta Witkowo, Politechnika Poznańska – Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

w g dsc 4697rrrr

Efektem współpracy wspomnianych instytucji jest konkurs przeznaczony dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2023/2024. Ideą inicjatywy jest zaprezentowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni miejskiej m.in. poprzez zamknięcie i wyłączenie z ruch samochodowego części uli. Stary Rynek i ul. Poznańskiej. W celu rozstrzygnięcia konkursu powołano Szanowne Jury w następującym składzie:

  • Dr hab. Inż. arch . Robert Ast – prof. Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Jury Konkursowego
  • inż. arch. Krzysztof Borowski – prof. Politechniki Poznańskiej, inicjator współpracy i sekretarz konkursu
  • Dr hab. Inż. arch. Przemysław Biskupski, prof. Politechniki Poznańskiej, architekt, ekspert niezależny
  • Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński
  • Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Marek Wiatrowski
  • Inż. Agnieszka Pacanowska, urbanistka, planistka)
  • mgr inż. arch. Bogumił Haremza z Powiatowej Komisji Urbanistycznej
  • mgr inż. arch. Justyna Dzionek-Przybyszewska, Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

w g dsc 4640g

Środowe wydarzenie oficjalnie rozpoczęto od prezentacji filmu promującego Gminę i Miasto Witkowo, po której głos zabrał Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. W swoim wystąpieniu licznie zgromadzonym studentem oraz gościom przybliżył charakterystykę samorządu Witkowa oraz centrum miasta, które będzie przedmiotem prac projektowych przyszłych architektów. O istocie konkursu urbanistycznego pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania ulic Poznańska i Stary Rynek w Witkowie” w prelekcji mówił również dr. inż. arch. Krzysztof Borowski – prof. Politechniki Poznańskiej, a przede wszystkim inicjator współpracy z Samorządem Gminy i Miasta Witkowo.

w g dsc 4659hhhd

Punktem kulminacyjnym inicjatywy był panel dyskusyjny, podczas którego na pytania studentów odpowiedzieli: dr inż. arch. Krzysztof Borowski - prof. Politechniki Poznańskiej, Marek Wiatrowski - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, mgr inż. arch. Justyna Dzionek-Przybyszewska - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie.

w g dsc 4699hhh

Wyniki konkursu poznamy w lutym 2024 roku podczas oficjalnego zakończenia projektu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia: www.witkowo.pl/galeria/