27 października 2023 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Marka Wiatrowskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, a Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Anetę Niestrawską – Wicewojewodę Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo”

Zadanie polega na poszerzeniu dróg do 5,0 m wraz z budową chodnika z dopuszczeniem ruchu dla rowerów o łącznej długości 2,305 km. Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego to kwota 7 448 225,30 zł, a kwota dofinansowania z RFRD wynosi 4 382 194,62 zł.