27 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”. Z ramienia witkowskiego samorządu Umowę z Wykonawcą robót – Pawłem Macioszkiem właścicielem przedsiębiorstwa: PAWEŁ MACIOSZEK TRANSPORT PUBLICZNY+HANDEL+WYNAJEM PAWEŁ MACIOSZEK z Cielimowa podpisał Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Michalak-Plewako. Zadanie obejmuje remont drogi gminnej w Gorzykowie o długości 0,977 km. Projekt w 60% jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostanie zakończone w listopadzie tego roku.

30.10