Wspominamy naszych bliskich, znajomych, przyjaciół. Samorząd Gminy i Miasta Witkowo, w dniu pełnym nostalgii i zadumy, pamięta o tych, którzy przez lata przyczyniali się do rozwoju naszej małej Ojczyzny. Pamięć po nich nigdy nie zgaśnie.
 
w a candle 1785707 1280ggg
▪ Nieżyjący samorządowcy, m.in.:
Naczelnik Miasta i Gminy – Kazimierz Szuba
Pierwszy Burmistrz Gminy i Miasta – Leon Byttner
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta – Mieczysław Kownacki
Burmistrz Gminy i Miasta – Krzysztof Szkudlarek
▪ Radni Rady Miejskiej, m.in.:
Tadeusz Kwaśnik
Włodzimierz Frączkowiak
Grzegorz Wywiał
Jacek Kowalski
Jan Przychodzki
Zdzisław Pankowski
Ireneusz Kubiak
Henryk Mucha
Krzysztof Adamczak
Andrzej Domachowski
▪ Przewodniczący Zarządów Osiedli i Sołtysi, m.in.:
Jan Bar
Bronisław Tomczak
Kazimierz Kaźmierczak
Adolf Pławczyk
Zenon Gąsiorowski
Leonard Marciniak
Tadeusz Przybylski
Franciszek Cieślicki
Stanisław Janas
Czesław Starczewski
Tadeusz Chorn
Teofil Robaszkiewicz
Ewa Wiatrowska
Zygmunt Krall
Bernard Kopacki
Stefan Borowski
▪ Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, m.in.:
Marian Gradek
Czesław Herman
Władysław Łyskawa
Stanisława Roy
Danuta Rypczyńska
Jan Tomczak
Irena Walczak
Maria Wentland
Tadeusz Bartkowiak
Stanisław Grzelak
Maria Lewińska
Genowefa Trudzińska
Ryszard Nadowicz
▪ Społecznicy, Samorządowcy, Działacze m.in.:
Ksiądz Kanonik Heliodor Jankiewicz – Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Witkowo
Stanisław Flieger – Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Witkowo
Maciej Barszcz – Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Witkowo
Hieronim Blaszyński (w latach 80-tych wieloletni sołtys Malenina i Poseł na Sejm dwóch kadencji)
Marian Rzepecki, który w latach 80-tych pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy w Witkowie
Czesław Kneblewski, który w latach 80-tych pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy w Witkowie
Helena Biegalska, Marian Jędrzejak, Adam Zdzuj – członkowie Gminnego Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”
Ludwik Rajzel – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Kulturalno-Rehabilitacyjnego „PROMYK”