Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Witkowo mogą pochwalić się nowym sprzętem, ale i dodatkowymi środkami w swoich budżetach.

4 października br. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiekowie odbyło się uroczyste przekazanie voucherów pieniężnych od władz Witkowa, które otrzymali: OSP Witkowo i OSP Skorzęcin po 2 tysiące złotych (obydwie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym). Wsparcie finansowe od lokalnego samorządu powędrowało również do OSP Wiekowo, OSP Gorzykowo, OSP Mielżyn i OSP Ruchocinek (po 1,5 tys. zł.). Na ręce przedstawicieli OSP Witkowo, OSP Wiekowo, OSP Mielżyn i OSP Gorzykowo przekazano również sprzęt zakupiony ze środków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu.

w img 0013fff

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Witkowa Marian Gadziński wraz ze swoim Zastępcą Markiem Wiatrowskim, Poseł na Sejm Zbigniew Dolata, Radny Wojewódzki, a jednocześnie Dyrektor OR KRUS w Poznaniu Łukasz Grabowski, Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Andrzej Kwapich, Komendant Miejsko - Gminny Zarządu Oddziału OSP w Witkowie Mariusz Janowicz, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Witkowie Marian Łukowski oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek.

w img 0009bbb