We wtorek poznaliśmy wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tej edycji Gmina i Miasto Witkowo otrzymała dofinansowanie na udzielenie dotacji dla dwóch Parafii. Pierwszy projektu obejmuje inwestycję pn. „Konserwacja stropu prezbiterium z dekoracją malarską w kościele św. Mikołaja w Witkowie”.

w plwitkowohhh

Koszt wszystkich prac wynosi 210.000,00 zł, a kwota dofinansowania w ramach Programu to 195.000,00 zł.

w dji 0410hhh

Natomiast drugi wniosek obejmuje wymianę dachu na Kościele Parafialnym w Ostrowitem Prymasowskim. Całkowita wartość tego zadania to również 210.000,00 zł, a kwota finansowego wsparcia wynosi 205.800,00 zł.

 

 

 

w pl lad bgk 2023ggg