Komunikat o dacie złożenia „Oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego” otrzymanego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Komunikat o dacie złożenia „Oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego” otrzymanego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Szanowni Państwo – posiadacze laptopów otrzymanych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zgodnie z zapisami §3. ust. 4 Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 69/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 sierpnia 2022 r. informuję, że do wszystkich Państwa zostały wysłane pisma wraz ze wzorem „Oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego”, w ramach monitorowania utrzymania efektów ww. projektu.

Niniejsze Oświadczenie każdy Obdarowany zobowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, w terminie do 15 października 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Oświadczeń można uzyskać pod numerem telefonu 61 4777734.

/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo