Nasza gmina jest członkiem Partnerstwa ZIT Gniezno. Bierzemy udział w projekcie pn. Centrum Wsparcia Doradczego Plus, realizowanym przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Powstał dzięki niemu projekt Strategii, którą Partnerstwo wykorzysta w planowaniu wspólnych projektów, zmieniających również naszą gminę.

Szanowni Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, które mają na celu pozyskanie opinii, uwag i sugestii zmian do projektu Strategii. Zależy nam na tym, aby docelowy dokument uwzględniał potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy.

W ramach prowadzonych konsultacji 18 września 2023 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie dotyczące opracowanego projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030.

Podczas spotkania zostaną umówione najważniejsze kwestie związane z opracowanym dokumentem. Będziemy także wspólnie dyskutowali o najważniejszych działaniach dla naszej społeczności w najbliższych latach.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w planowanym spotkaniu i wspólnej dyskusji.

 /-/ Marian Gadziński

 Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo