Komunikat o terminie zakończenia projektu oraz o terminie zakończenia okresu monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Szanowni Państwo – posiadacze laptopów otrzymanych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zgodnie z zapisami §3. ust. 3 Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 69/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 sierpnia 2022 r. informuję, że końcowe rozliczenie projektu zostało zaakceptowane przez Operatora 2 marca 2023 r.

W związku z tym okres monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego potrwa do 2 marca 2025 r.

/-/ Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo