7 września w  Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z autorami złożonych projektów Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Celem wydarzenia było ustalenie kolejności projektów, które wpłynęły do naszego Urzędu i przeszły pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną na karcie do głosowania.

w dsc 0207bbbb

Losowanie obejmowało 7 złożonych wniosków. Poniżej prezentujemy wszystkie projekty wraz z krótkim opisem, w ustalonej kolejności:

w 1bo1

w 2bo2

w 3bo3

w 4bo4

w 5bo5

w 6bo6

w 7bo7

Przed nami najważniejszy etap tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w formie głosowania, które odbywać się będzie od 15 września do 2 października br. Karty do głosowania mogą zostać przekazane w następujący sposób:

1) wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

- Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,

- Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,

- Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,

- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47, 

- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, Budynek A i Budynek B.

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29, a 2 października do godziny 14:00.

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

2) przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2024 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

3) drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2024 rok.

Każdy mieszkaniec Gminy Witkowo może oddać głos raz i to na jeden projekt.