Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.

Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2023 rok

L.p.

Sołectwo

Data, godzina

Miejsce zebrania

1.

Sokołowo

8.09.2023 r. (piątek) godz. 18,00

Świetlica Wiejska w Sokołowie

2.

Małachowo Kępe

15.09.2023 r. (piątek) godz. 19,00

Świetlica Wiejska w Małachowie Kępym

3.

Czajki

11.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 16,30

Świetlica Wiejska w Jaworowie

4.

Jaworowo

11.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 17,00

Świetlica Wiejska w Jaworowie

5.

Odrowąż

14.09.2023 r. (czwartek) godz. 16,00

Mieszkanie Sołtysa

6.

Chłądowo

7.09.2023 r. (czwartek) godz. 19,00

Świetlica Wiejska w Chłądowie

7.

Piaski

7.09.2023 r. (czwartek) godz. 16,30

Świetlica Wiejska w Folwarku

8.

Folwark

7.09.2023 r. (czwartek) godz. 17,00

Świetlica Wiejska w Folwarku

9.

Ćwierdzin

7.09.2023 r. (czwartek) godz. 20,00

Świetlica Wiejska w Ćwierdzinie

10.

Małachowo Szemborowice

18.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 18,00

Mieszkanie Sołtysa

11.

Ostrowite Prymasowskie

8.09.2023 r. (piątek) godz. 19,00

Świetlica Wiejska w Ostrowitym Prymasowskim

12.

Małachowo Wierzbiczany

14.09.2023 r. (czwartek) godz. 17,00

Świetlica Wiejska w Małachowie Złych Miejsc

13.

Małachowo Złych Miejsc

14.09.2023 r. (czwartek) godz. 18,00

Świetlica Wiejska w Małachowie Złych Miejsc

14.

Witkówko

19.09.2023 r. (wtorek) godz. 19,00

Mieszkanie Sołtysa

15.

Ruchocinek

15.09.2023 r. (piątek) godz. 19,00

Świetlica Wiejska w Ruchocinku

16.

Gaj

8.09.2023 r. (piątek) godz. 17,00

Harcówka

17.

Skorzęcin

22.09.2023 r. (piątek) godz. 19,00

Świetlica Wiejska w Skorzęcinie

18.

Strzyżewo Witkowskie

8.09.2023 r. (piątek) godz. 19,00

Świetlica Wiejska w Strzyżewie Witkowskim

19.

Mąkownica

19.09.2023 r. (wtorek) godz. 18,00

Świetlica Wiejska w Mąkownicy

20.

Malenin

11.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 18,00

Świetlica Wiejska w Maleninie

21.

Gorzykowo

11.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 19,00

Świetlica Wiejska w Gorzykowie

22.

Dębina

15.09.2023 r. (piątek) godz. 18,00

Świetlica Wiejska w Strzyżewie Witkowskim

23.

Mielżyn

18.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 19,00

Świetlica Wiejska w Mielżynie

24.

Ruchocin

15.09.2023 r. (piątek) godz. 19,00

Świetlica Wiejska w Ruchocinie

25.

Kołaczkowo

7.09.2023 r. (czwartek) godz. 18,00

Świetlica Wiejska w Kołaczkowie

26.

Kamionka

18.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 18,00

Świetlica Wiejska w Kamionce

27.

Wiekowo

8.09.2023 r. (piątek) godz. 20,00

Świetlica Wiejska w Wiekowie