Dobiegła końca realizacja wspólnej inwestycji drogowej Gminy Witkowo i firmy WIPASZ S.A. w miejscowości Małachowo Kępe. Na odcinku 655 m poszerzono drogę do 5 m, a także wzmocniono jej konstrukcję. Dodatkowo na całym odcinku ułożono nową nawierzchnię asfaltową oraz utwardzono pobocza kruszywem. Całkowita wartość inwestycji to kwota 970 000,00 zł brutto - z czego firma WIPASZ S.A. finansowała zadanie w kwocie 480 000,00 zł. brutto. Było to możliwe dzięki porozumieniu, jakie zostało podpisane między firmą a Gminą Witkowo na etapie planowania rozbudowy firmy. Podstawą do podpisania stosownego porozumienia były przepisy umożliwiające nałożenie na inwestora budowę lub przebudowę drogi, w związku z powstaniem inwestycji niedrogowej.

img 9860 malybbb

Zrealizowana inwestycja to przykład pokazujący wzorową współpracę Samorządu z Inwestorem. Część tego zadania sfinansowano również przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

img 9851 malycc

 

Gmina i Miasto Witkowo