17 lipca br. scena plenerowa Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka stała się miejscem oficjalnej inauguracji 23. edycji gminnych półkolonii pod hasłem „Sport, Uśmiech, Zabawa”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, przy wsparciu finansowym Samorządu Witkowa oraz współudziale Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wolontariuszy.

23 lata półkolonijnej zabawy i edukacji

W tegorocznej edycji uczestniczy 150 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Uroczystego otwarcia półkolonii dokonali Zastępca Burmistrza Witkowa Marek Wiatrowski oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan z Gniezna.

23 lata półkolonijnej zabawy i edukacji

Inicjatywie tej przyświecają liczne cele, wśród których są m.in. nawiązywanie przyjaźni, dbanie o wspólne dobro, gry i zabawy integracyjne, współpraca w grupie, promowanie zdrowego stylu życia, praca nad rozwojem fizycznym, bezpieczne korzystanie z mediów cyfrowych, zapewnienie radosnego i bezpiecznego wypoczynku oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych.

23 lata półkolonijnej zabawy i edukacji

Przygotowany program półkolonii jest  wypełniony zarówno atrakcjami, jak i programem profilaktycznym, znalazły się w nim m.in. wyjazdy, warsztaty, zabawy, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Zakończenie tegorocznej zabawy zaplanowano na 28 lipca.

23 lata półkolonijnej zabawy i edukacji