Dobiega końca realizacja zadania pn. „Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 6.765.000,00 zł brutto. Za jej wykonanie odpowiadała firma drogowa Sławomir Begier Spółka Komandytowo-akcyjna z Nekli.

W Skorzęcinie, w ramach inwestycji  współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wybudowano chodnik wzdłuż drogi gminnej i powiatowej. Ułożono również nową nawierzchnię asfaltową na poszerzeniu łuku drogi w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz przed samym wjazdem. Ponadto przy wjeździe do kurortu zamontowano słupki, które zwiększą bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zablokują możliwości parkowania.

w dsc 3422 qqqq

W czerwcu zakończono też realizację inwestycji związanej z poprawą komfortu jazdy do samego Ośrodka. Kompleksowo przebudowano bowiem istniejącą nawierzchnię na odcinku 660 m tj. rozebrano płyty betonowe, wykonano roboty ziemne i podbudowę z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego. Dodatkowo uformowano pobocza z kruszywa oraz utwardzono zjazdy na przyległe dukty leśne. Koszt inwestycji wraz z robotami dodatkowymi wyniósł ponad 800 tys. zł. Wykonawcą zadania była spółka Kowalski Budownictwo sp. z o.o., ze Żnina.

w img 9484qqq

w tablica skorzecin ruchocinekqqq

w pl lad bgk 2023aaa