26 czerwca na placu przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie przeprowadzona została kolejna zbiórka odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników z terenu Gminy i Miasta Witkowo, którzy wcześniej złożyli wnioski o odbiór tych odpadów. Zadanie realizowała firma „PHU „SO-MASZ” S.C. JANUSZ SOCHA, KRZYSZTOF SOCHA” z siedzibą w Łasku. Firma odebrała odpady od rolników, które zostały przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia. Zgodnie ze złożonymi wnioskami do odbioru było ok. 74 ton odpadów, a z możliwości sfinansowania kosztów zadania skorzystało 85 rolników. Na odbiór folii i odpadów rolniczych Gmina i Miasto Witkowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 31.200,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

w img 20230626 095109sss

Dzięki przygotowaniu, organizacji i realizacji powyższego zadania na terenie Gminy i Miasta Witkowo w bezpieczny sposób dla środowiska naturalnego unieszkodliwiono kilkadziesiąt ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Otrzymana dotacja z NFOŚiGW w Warszawie oraz wybór firmy odbierającej odpady pozwoliła na bezpłatny odbiór i zagospodarowanie odpadów od rolników z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

Udzielona pomoc stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w przepisach szczegółowych. Rolnicy otrzymają umowy o udzielenie wsparcia w tym zakresie oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie. Dodatkowo do elektronicznego systemu rejestracji pomocy publicznej, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzone będą dane wszystkich rolników, którym udzielono wsparcia finansowego w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie.

Realizacja tego zadania poprzez bezpieczne unieszkodliwienie odpadów z działalności rolniczej wpłynęła na poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Witkowo.

w img 20230626 140749ttt