14 czerwca Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Iloną Wasiewicz-Majchrzak – Skarbnikiem Gminy i Miasta Witkowo w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uczestniczyli w uroczystym podpisaniu Umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Nie marnuj, podziel się jedzeniem”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

w 6wit 1awaa

Podpisana umowa to pozytywny wynik złożonego w III edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z urządzeniem jadłodzielni, składającej się z kontenera, lodówki, bądź witryny chłodniczej oraz regału.

Jadłodzielnia zostanie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 4, naprzeciw budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Głównym celem tego projektu jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zwiększanie świadomości wśród lokalnej społeczności w zakresie dzielenia się jedzeniem i zapobiegania niegospodarności, w tym wyrzucania żywności.

Całkowity koszt zadania, według kosztorysu inwestorskiego to kwota 34 342,00 zł. Kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi 25 000,00 zł.

Zadanie zostanie zakończone do 15 listopada br.

w logowojawsaa