22 czerwca w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się LV sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Głównym tematem sesji było zakończenie procedury absolutoryjnej oraz udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, co wiązało się z podjęciem stosownych uchwał oraz dyskusją nad Raportem o Stanie Gminy za 2022 rok.

sesja absolutoryjna 4

sesja absolutoryjna 1

Rada Miejska w Witkowie, zapewniła swoje poparcie dla podejmowanych przez Burmistrza działań jednogłośnie, przyjmując sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2022 rok. Następnie również jednogłośnie, popierając wniosek o udzielenie Burmistrzowi Marianowi Gadzińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok, udzielając wotum zaufania.

sesja absolutoryjna 5

sesja absolutoryjna 6

Rada wysłuchała także informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Tomasza Radacza i Komendanta Komisariatu Policji Bartosza Stankowiaka na temat przygotowań do sezonu letniego oraz o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok.

sesja absolutoryjna 2

sesja absolutoryjna 3

Rada w trakcie sesji podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr LV/401/2023 o udzieleniu Burmistrzowi i Gminy i Miasta Witkowo wotum zaufania;

- uchwałę Nr LV/402/2023 o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2022 rok;

- uchwałę Nr LV/403/2023 o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi i Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;

- uchwałę Nr LV/404/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;

- uchwałę Nr LV/405/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;

- uchwałę Nr LV/406/2023 o wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023 – 2032;

- uchwałę Nr LV/407/2023 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2023 rok.