7 czerwca witkowski magistrat stał się miejscem corocznej narady Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz Prezesów Kółek Rolniczych. Kluczową kwestią spotkania prowadzonego przez Burmistrza Mariana Gadzińskiego były zbliżające się Dożynki Gminne, które zagoszczą na Stadionie Miejskim już 20 sierpnia.

Ponadto wśród omówionych kwestii były również: raport zrealizowanych inwestycji, aktualny stan występowania ptasiej grypy na terenie Gminy Witkowo, kontrole dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, diety sołtysów oraz planowana zbiórka zużytych opon.

w dsc 0754awaaa

Państwu Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli kolejny raz dziękujemy za współpracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.