25 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna LIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. W związku z przypadającym 27 maja „Dniem Samorządu Terytorialnego” przed rozpoczęciem sesji okolicznościowym programem artystycznym dzień ten uświetniły dzieci z  Przedszkola Miejskiego „Bajka”.

w dsc 0358hhhh

w dsc 0204,,,

w dsc 0274,,

W trakcie sesji minutą ciszy uczczono również pamięć zmarłych samorządowców. Kluczowym punktem uroczystości było nadanie śp. Wiktorowi Bross oraz śp. Witoldowi Knast tytułu „Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo”.

w dsc 0293rr

w dsc 0299 1hhh

w dsc 0306nnr

w dsc 0311rr

Ponadto w obecności zaproszonych gości Statuetką „Rycerza Wita” doceniono wieloletnią działalność Wiesławy Gąsiorowskiej, Arlety Bekas oraz Bernarda Knast i Pawła Knast.

w dsc 0345rr

W ramach dalszego programu sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr LIV/397/2023 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr LIV/398/2023 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr LIV/399/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr LIV/400/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Kolejna sesja planowana jest na 22 czerwca.

Galeria zdjęć z Sesji: www.witkowo.pl/galeria

Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Witkowo - charakterystyki

w tablica wiktor bross222

;

w tablica witold knast444