Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom, Przewodniczącym Osiedli oraz Członkom Rad Sołeckich i Osiedlowych składamy podziękowania i kierujemy słowa uznania za Waszą pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękujemy za zaangażowanie i wysiłek wkładany w rozwój Sołectw. Jesteście Państwo Gospodarzami swoich małych Ojczyzn oraz bardzo ważnym fundamentem samorządności.

kopia kopia kopia kopia projekt bez tytulu maly

Życzymy, aby Państwa zapał do pracy nigdy nie ustawał, a każda podejmowana inicjatywa przynosiła satysfakcję, spełnienie i poczucie sukcesu.

Niech Państwa dążenie do zamierzonych celów nie napotyka na przeszkody, a oddanie na rzecz społeczeństwa spotyka się oczekiwaną akceptacją i poszanowaniem.